Hållbart samhälle

Odoo CMS- Sample image floating

Tankesmedjan verkar för en hållbar utveckling i samhället. Det innebär att spara och ta vara på alla våra resurser, såväl mänskliga som materiella, så att även kommande generationer kan leva ett bra liv genom att vi långsiktigt bevarar vattnens, jordens och övriga ekosystems resurser.

Ett led i bevarandet är att allt som producerats ska återanvändas eller återvinnas så att sopberget minskar och helst försvinner helt. Mina sopor blir någons råvaror, så kallad Cirkulär ekonomi.

Allt arbete i regionen ska utföras under god arbetsmiljö, hög säkerhet och med stor hänsyn till vår inre och yttre miljö.

Hållbarhet gäller för
- miljön
- människorna
- ekonomin.