Regionutvidgning

Regionutvidgning

För att få en dynamisk och livskraftig region bör den omfatta uppemot 1 miljon invånare. (se kartorna nedan).Fjärde Tankesmedjan anser det enda rimliga är att utvidga region Östergötlandbåde åt nord och syd.

Arbetsmarknads-, näringspolitiska- och strukturella skäl bör vara vägledande samt att regionen utvidgas utefter det funktionella stråk som går igenom regionen (som E4:an, E22:an och järnvägen).

Vi anser följaktligen att minst östra Sörmland och delar av Kalmar län ner till Västervik ska ingå i den nya regionen. Det är också önskvärt att resten av Kalmar län samt Jönköpings län ingår. Vi får då en region med 1,4 miljoner invånare vilket gör att vi kan hävda oss mot andra regioner.

Se debattartikel om regionutvidgning nedan.

Kartor på Tankesmedjas förslag till möjliga regionindelningar (som jpg)

Odoo - Sample 1 for three columns Klicka här

Funktionella stråk  F och H län samt en del av Sörmland. 
Folkmängd 1 166 600 

Odoo - Sample 1 for three columns Klicka här

Utvidgning norrut.
Folkmängd 1 212 500
 

Odoo - Sample 1 for three columns Klicka här

Karta A
Max folkmängd
 Hela Småland och en del av Sörmland.
Folkmängd 1 358 000 

Odoo - Sample 1 for three columns Klicka här

Funktionella stråk
Halva Sörmland och en liten del av Småland.
Folkmängd 820 650  

Debattinlägg (som pdf)


Bygg ingen skyddande barriär (2017)

Regionbygget


  Vem leder?   (2017-08)

Region Östergötland saknar visioner och ledarskap för utveckling

Regionindelning som vi ser det (2016)

Tänk nytt om storlän


Regionindelning   från NT 12 sept 2016

Tänk nytt om storlän


Höj blicken. Hur passar vi in i det Europeiska bygget?  (2013)

Sverige en region i Europa