Infrastruktur

för människor, gods, datatrafik och vatten/avlopp

Odoo CMS- Sample image floating

Goda kommunikationer är en förutsättning för näringsverksamhet och regionens utveckling. Hur transporterar vi människor och varor snabbt och effektivt och med god service nu och i framtiden? Ostlänken och senare Götalandsbanan kommer att ge goda förutsättningar. Kommunikationerna inom regionen behöver utvecklas och fungera tillförlitligt! Täta och säkra buss- och tågförbindelser behövs och gå enligt tidtabell.

Vägnät, tåg och flyg

I regionen behövs ett väl utbyggt och underhållet vägnät.

Utbyggnad av järnväg är på gång genom Ostlänken och senare Götalandsbanan vilket ger framtida goda förutsättningar och stärker regionens konkurrenskraft.

Underhåll av järnväg behövs fortlöpande för en fungerande och tillförlitlig trafik!

Det finns goda flygförbindelser såväl inom egna regionen som i anslutande regioner (Skavsta, Jönköping).

Det räcker dock inte med vägar, järnvägar och flygplatser – det behövs ändamålsenliga tidtabeller, samverkan med kringliggande regioner och att tåg och flyg går enligt tidtabell! Kollektivtrafiken behöver utformas så att det blir enkelt att resa inom regionen och angränsande kommuner (en ”utvidgad region”) dit det är naturligt att resa/arbetspendla. Det innebär enhetliga betalnings- och taxesystem samt sammanbunden trafik! Ledorden bör vara hög tillgänglighet, punktlighet och attraktivitet för befolkning och turister. Här finns en stor utvecklingspotential!

Tele- och IT-nät

Odoo CMS- Sample image floating

För närvarande pågår bredbandsutbyggnad på många håll i regionen. Väl fungerande IT-nät är en nödvändigt för företag såväl som privatpersoner, även på landsbygden.

Förändringar sker på många håll vad gäller telefoni. Övergångar sker från fast telefoni till digital/ip-baserad telefoni. Hur kan förändringar genomföras så att inte företag eller enskilda drabbas? Exempelvis behöver ny teknik finnas framme när förändring genomförs. F.n. finns t.ex. problem med s.k.  trygghetslarm.
Debattinlägg (som pdf)


 Hela regionen ska fungera

Håller Linköping på att måla in sig i ett hörn genom att bara se till sina egna behov och därmed
bortse från att även Linköpings kommun vinner en väl fungerande infrastruktur mot angränsande
kommuner, i hela regionen och in i angränsande regioner.

Lägg pengarna på våra matarbanor

  Artikeln publicerad i Östgöta Correspondenten den 15 juni 2018

Spara in på tunneln i LinköpingSKL anser att det avsätts otillräckliga medel för det järnvägsnät som är viktigt för den regionala tågtrafiken 

SKL, Sveriges Kommuner och Landsting, huvudman för våra regionala och kommunala organ har god insikt om behoven - ett viktigt inspel
i debatten om den Nationella Transportinfrastrukturplanen.
Fjärde Tankesmedjan delar SKLs bedömning och önskar att ansvariga politiker börjar försvara regionens behov och intressen.

Att stoppa huvudet i sanden utvecklar inte regionen och inspirerar inte andra regioner att närma sig oss.

Hur bör vi tänka och resonera när vi planerar och prioriterar investeringar i infrastruktur
En insändare till Corren (2018-01-10)

Läsvärt för våra region- och kommunpolitiker 

När texten publicerades fick den rubriken "Ta fasta på SKL:s ord"
Texten hämtad från publiceringen i Östgöta Correspondenten den 13 januari 2018

Ta fasta på SKL:s ord


Om du vill läsa vad SKL skrev. Klicka härBrev till Statsrådet Tomas Eneroth om behovet av en nationell plan för transport infrastruktur (2017-11-17)

Spårbunden infrastruktur


Kommunikation är det system eller nätverk som ger kraft till en region
(2017-11-15)

Satsa på regionbanorna


Bygg infrastruktur för att bygga en fungerande framtida region  (2017-10-23)

De regionala banornas betydelse är underskattad

Artikeln publicerad i Östgöta Correspondenten den 23 oktober 2017

Vad säger företagen?Regionens strategi bygger bara på närhet till Stockholm   (2017-09-08)

Trafikverkets Nationella Plan utan pengar till regionbanorna i Östergötland


Storstad och landsbygd behövs i symbios.
Bara vi förstår att utnyttja den samlade resursen.
(2017-06-15)

Hur utvecklar vi Östergötland till en levande region för alla

Artikeln publicerad i Östgöta Correspondenten den 15 juni 2017

Ostlänken riskerar att öka obalansen