Samsyn eller splittring

Odoo CMS- Sample image floating

Fjärde Tankesmedjan har under 2015 - 2016 intervjuat representanter för 11 av Östergötlands kommuner samt för Region Östergötland. Såväl politiker som tjänstemän har intervjuats.

Syftet var att få en bild av hot och möjligheter som tjänstemän och politiker ser framöver. Bilden vi fick fram var ganska splittrad! Kranskommunerna känner sig styvmoderligt behandlade framför allt beträffande infrastruktur.

Ett hot mot regionens utveckling är den bristande samsyn som finns om regionutvidgningsfrågan!. Det skulle behövas ett tydligt och starkt ledarskap och gemensamma mål och strategier för regionen. Utan detta är risken uppenbar att Region Östergötland marginaliseras.

Näringslivets krav och behov behöver särskilt beaktas i samband med regionfrågan!

Läs rapporterna här nedan.
 

Rapporter (som pdf)


Sammanställning av inventeringen  (6 sidor) 
Slutrapport
Samsyn eller splittring


Utförlig sammanställning av intervjusvar och diskussioner  (10 sidor) 
Utförlig redovisning av inventering