Näringslivsutveckling – regionutveckling

Fjärde Tankesmedjan anser att regionen har goda förutsättningar för ett starkt näringsliv. Ett starkt näringsliv skapar hållbar tillväxt och jobb.

För att skapa ett starkt näringsliv behövs ett starkt ledarskap som verkar för att hela regionen skall leva och utvecklas och att alla kommuner ges de förutsättningar som krävs för en positiv utveckling.

För detta krävs en bra service inom regionen. Detta innebär en positiv inställning och kompetens från offentlig sektor, tydliga mål, snabb handläggning, bra barnomsorg, bra skolor, stort kulturutbud och goda möjligheter till fritidsaktiviteter och goda kommunikationer. Dessutom behövs god tillgång till bostäder och industrimark och enkelt vardagsliv med bra service för att människor ska få ihop livspusslet.