Kompetensförsörjning

skola - utbildning - livslångt lärande

För att behålla och utveckla företag och organisationer krävs bra och rätt utbildningar för livets alla skeden.

Odoo CMS- Sample image floating

Företagen i vår region – liksom de offentliga organisationerna – har ett stort behov av rätt kompetens för att kunna utvecklas och bedriva framgångsrik verksamhet. Detta förutsätter högkvalitativ utbildning i regionen alltifrån grundskolenivå till gymnasium och högskola. Likaså behövs relevanta vidareutbildningar och kompetensutveckling för människor i arbetslivet – såväl för anställda som för personer som befinner sig ”mellan arbeten”.

En aktuell frågeställning i samhällsdebatten – liksom för 4:e tankesmedjan – är hur vi kan förbättra vår skola och därmed elevernas resultat/ kunskapsnivåer. En annan frågeställning är hur företagens framtida behov av arbetskraft med rätt kompetens kan förutses och påverka utbildningar som erbjuds och individers val av utbildningsväg.

Exempel på frågor som lyfts i samhällsdebatten är

–          Hur locka fler till läraryrket?

–          Hur höja lärarnas status och legitimitet?

–          Bör skolan förstatligas?

–          Hur åstadkomma attitydförändringar vad gäller vikten av kunskap och skolresultat hos fler elever och föräldrar?

–          Hur locka elever till de utbildningar som ger goda förutsättningar för att få anställning/ starta eget företag?

–          Hur kan utbildningsvägar erbjudas som på ett bra sätt matchar företagens – och de offentliga organisationernas – framtida behov av arbetskraft med rätt kompetens?

–          Ska det satsas mer på lärlingsutbildningar?

–          Hur ska vi bättre och snabbare kunna ta tillvara invandrares kompetens i vår region? Kan t.ex. nya affärsmöjligheter öppna sig genom en ökad mångfald av kultur- och språkkunskaper?

Exempel på andra frågor som är aktuella hos oss är vad som kan göras för att behålla universitets- och högskoleutbildade inom regionen; hur samarbete mellan skolväsendet och företag kan utvecklas; hur yrkesutbildningar kan samordnas inom regionen i större utsträckning och hur vi kan minska ungdomsarbetslösheten.Debattartiklar (som pdf)

Utbildningssystemet är komplext och det tar lång tid från att lärarutbildningen är reorganiserad till dess att de första eleverna har passerat genom hela skolsystemet.
Tankesmedjan ser bristerna i utbildningssystemet som en hämdslko för hela samhällets utveckling. Vi bestämde oss 2016 för att i en artikelserie ta upp några angelägna områden inom skolsystemet.


Högpresterande elever ska inte behandlas lika utan behöver stimulans och utmaningar för att kunna klättra vidare.

Från NT 15 nov 2016   

1  Högpresterande elever


När skolsystemet utbildar människor som inte behövs på arbetsmarknaden och arbetsgivarna skriker efter andra kompetenser. (nov 2016)

2  Mismatch på arbetsmarknaden


 Hur är lärarens roll och stöd i det praktiska arbetet

3  Lärarens roll


Elitskolor inom idrott och hantverk är helt ok, men elitskolor inom naturorienterande ämnen behövs också

4  ElitskolorAndra

 

 

Tidigare debattartiklar (som pdf)

Utb

Ungdomsarbetslösheten  (maj 2014)

Ungdomsarbetslösheten


Skolan, vuxensamhället och sociala medier guidar ungdomarna fel. Deras skolval bygger inte på kunskap om arbetsgivarnas behov. Vem tas ansvar när de unga drabbas och samhället betalar utbildning som inte leder till försörjning   (5 okt 2010) 

Ungdomen sviks med utbildning som inte ger jobb

Ungdomen sviks med utbildning som inte ger jobb  (från Corren)