Vision

 


Odoo CMS- Sample image floating

Vi behöver visioner
Vi behöver målbilder
Hur skapar vi ett bättre samhälle?

Valet har givit nya personer i den politiska ledningen
Har de förmågan att lyfta fram regionens utveckling?
Frågan är komplex och behöver bedrivas i samförstånd
mellan majoritet och opposition. Enbart med regionens
bästa för ögonen.
Ideologiska strider leder till blockeringar som hämmar
regionens utveckling.


Östra Götaland – vision 2035

Sammanfattning
Regionens tillväxt har imponerat på omvärlden. Ett antal framsynta vägval i perioden 2015 till 2020 anses allmänt vara bakgrunden till den positiva utvecklingen. Framsynta politiker såg möjligheterna till samverkan över länsgränserna, med industrin och satsningar på teknik i skolan gjorde skillnad – nu fanns en god tillgång på tekniker efter flera års brist i kölvattnet på 40-talisternas pensionsavgångar. Nordisk samverkan på flera forskningsområden gav resultat och medicinforskning var ett av flera etablerade framtidsområden. Regionens tillväxt främjades av goda kommunikationer både regionalt och nationellt och ett nytt gemensamt koncept för flygplatserna i Norrköping och Linköping gav den nödvändiga internationella kontakten med omvärlden. Besökare från hela världen kommer nu på besök till region East Sweden som blivit teknikföretagens nya centrum i norra Europa..

Vi bjuder in till dialog om regionens framtid – ta del av hela vår vision genom att trycka på knappen och låt oss få dina synpunkter på hur vi utvecklar regionen.

Östra Götaland – vision 2035


 

Debattartiklar (som pdf)Infrastrukturen vi bygger idag avgör framtiden
Staten tar ett stort steg för att bygga infrastruktur. De tre storstadsregionerna får ett utökat stöd med lokal infrastruktur. Detta viktiga stöd lämnar vår region ohjälpligt på efterkälken - och ingen protesterar!
Nu väcker vi regionen för en aktiv strategi och målmedveten utveckling så att regionen inte negligeras på grund av passivitet.  

Östergötland - en region på undantag

Artikeln publicerades i Östgöta Correspondenten den 24 september 2018

under rubriken

Vem tar ställning för regionen?Östergötland en attraktiv region för människor och företag 
Inget utvecklas utan visioner, med formulerade mål och genomarbetade strategier.
Att utveckla en region kräver samverkan och långsiktighet.
Ett arbete som är lätt att sabotera vilket ger närliggande regioner stora fördelar. 

Läs debattinlägget från den 26 april 2018

Koalition för ÖstergötlandBörja bygga regionen nu!
Regionens utveckling är en besvikelse och våra politiker inser inte betydelsen av en stark självbärande region med tillväxt även i våra små kommuner.
Hur skapar man en region som andra kommuner och län vill bli delaktiga i? 

Östergötland hänger inte med i utvecklingen

Måndag den 16 april 2018 publicerades Tankesmedjans budskap i:

Östgöta Correspondenten 
En ljus framtid är möjlig för regionen
            Norrköpings Tidningar 
En ljus framtidHur är debattklimatet? 
Hur sakliga och långsiktiga är förslagen till handlande?
I värsta fall handlar det om vilseledande och medvetet byte av fokus
4:e Tankesmedjan ser anledning att lyfta frågan  (2018-01-21)

Låt vår region bli en förebild, ge sakfrågorna utrymme i debatten

Artikeln publicerades i Östgöta Correspondenten 2018-02-06

under rubriken

Höj blicken i debatten